ÖN BİLGİLENDİRME  Formu

MADDE 1 – KONU:

İşbu Satış sözleşmesi ön bilgi formunun konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptıgı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı       :  Bijumarket Bijuteri ve Hediyelik Eşya San.ve Tic.Ltd.Şti.

                           ( Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır ).

Adresi         :  Marpuççular Cad.No:47  Fatih-İSTANBUL

Telefon      :

 Faks           :   

Email          :

Mersis No :

 

 MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ:

Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, varsa alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildigi gibidir.

Ürün Adı

Miktar

Tutar

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • Teslimat Bedeli:                TL (ALICI  tarafından karşılanacak)
 • Ödeme Şekli:           
 • Sipariş Tarihi:
 • Tahmini Teslimat Tarihi: 
 • İndirimler Düşüldükten Sonra Toplam Sipariş Tutarı:
 • Teslim Şekli: Adrese Teslim

MADDE 4 – ALICI BİLGİLERİ: (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

 • Teslim Edilecek Kişi    :
 • Teslimat Adresi             :
 • Telefon                              :
 • Faks                                    :
 • Email/Kullanıcı Adı    :

MADDE 5 – FATURA BİLGİLERİ

 • Adı/Soyadı/Ünvanı     :
 • Fatura Adresi                :
 • Telefon                           :
 • Faks                                 :
 • Email/Kullanıcı Adı     :

 

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 6:                                                        

ALICI, siparişlerinde sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden tüm kampanya ve indirimler düştükten sonra aşağıda belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 • 99 TL ve altı 5.90 TL (KDV Dahil)
 • 150 TL – 249.99 TL arası 3.90 TL (KDV Dahil)
 • 250 TL ve üzeri ücretsiz

Kargo ile gönderim teslimat ücretleri:

 • 0 TL – 99.99 TL arası 8.90 TL (KDV Dahil)
 • 100 TL ve üzeri ücretsiz

SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minumum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

ALICI, siparişlerinde kargo teslimat bedelini ödemekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen hizmet bedelleri Elektronik siparişleri için geçerli değildir.

MADDE 7:

ALICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı sırasında kapıda veya online olarak ürün/ürünlerin iptal ya da iadesini talep etmesi durumunda SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iptal veya iade sonrası oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden MADDE 6’da belirtilen hizmet bedellerini talep etme hakkını saklı tutar.

MADDE 8:

Madde4’te belirtilen ALICI ve Madde 5’de belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI sorumludur.

MADDE 9:

ALICI  madde 4 ve 5’de  belirttiği bilgilerin doğru ve bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

MADDE 10:

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 11:

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve “yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından iade edilir.

MADDE 12:

Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

MADDE 13:

ALICI, siparişi ile teslim edilen ürün/ürünler arasında, tartılı ve alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI’ ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 14:

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

MADDE 15 – CAYMA HAKKI:

15.1 – 

ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 • a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

15.2 – 

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine 15.1’de bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.

15.3 – 

Cayma hakkının kullanılmasında SİPARİŞ VEREN/ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

15.4 – 

SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

15.5 – 

ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 ( on ) gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

15.6 – 

SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • b) SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayan,  tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • e) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • h) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

MADDE 17:

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan mal/hizmetlere ilişkin fiyat dahil taahütler siparişin verildiği tarihten itibaren 40 gün geçerlidir.

MADDE 18:

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi  ve anlayıp kabul ettiğimi beyan ve             teyit ederim.